pedersöre teater
kalabalik i knohult

Frihetsdrömmar

Finland blev självständigt 1917. Med historiens facit för handen kan det idag upplevas som förutbestämt att så skulle ske. Så var det emellertid inte. Historien är full av tillfälligheter. Ännu kring 1890 var det knappast någon i det dåtida Finland som trodde att Finland, som då var en obetydlig del av det väldiga ryska imperiet, varken borde eller kunde bli självständigt. Vad var det då som hände under de år från sekelskiftet 1900 framåt, då det för Finlands folk stod allt mer klart att självständighet var den enda möjliga vägen för Finland att kvarstå som en stat och en nation?

Finland blev 1809 en del av det ryska riket, formellt som ett storfurstendöme. Kejsar Alexander I garanterade då att lagarna från den svenska tiden skulle fortsätta att gälla i Finland och att Finland skulle styras separat från resten av kejsardömet. Kejsaren representerades i Finland av en generalguvernör, och där senaten styrde i kejsarens namn. Detta fungerade i stort sett smärtfritt till omkring 1890. Då hade starka krafter i Ryssland börjat verka för att de olika folkslagen i det mångkulturella Ryssland skulle russifieras.  Finland, med sina egna lagar och kulturella särdrag var en nagel i ögat på dessa s.k. panslavister.

Nikolaj II blev kejsare 1894. Han var viljesvag och förlitade sig i stor utsträckning på sina rådgivare, vilka till betydande del var panslavister. Finland hamnade då i skottgluggen. Kejsaren utnämnde 1898 Nikolaj Bobrikov till generalguvernör i Finland. Genom det s.k. februarimanifestet 1899, och senare genom den s.k. diktaturförordningen 1903, fick Bobrikov rätt att sätta sig över finländska lagar. Han kunde då ta itu med sitt förryskningsprogram.  Målsättningen med detta var att Finland skull bli som vilken som helst rysk provins, utan några som helst särrättigheter och där ryskan var det dominerande språket. I slutändan kunde detta även ha lett till att den finska och finlandssvenska kulturella identiteten gått förlorad.

Bobrikovs åtgärder upplevdes av stora delar av befolkningen som olagliga. Laglydiga statstjänstemän som vägrade följa hans påbud avskedades och ersattes med s.k. undfallenhetsmän, som gick ryssarnas ärenden. Vissa avskedade tjänstemän och en del ledare för de s.k. konstitutionella kretsar som motarbetade de olagliga åtgärderna, blev landsförvisade eller deporterade. De statstjänstemän som kvarstod i regimens tjänst blev illa sedda av lokalbefolkningen. Delar av landets befolkning engagerades i motståndet mot förryskningen och de olagliga åtgärderna. Mest synbar blev kampen lokalt mot den värnpliktslag som tillkom 1901, helt med förbigående av finländska lagstiftningsorgan.

Den första förtrycksperioden upphörde 1905. Bobrikov hade då skjutits, svåra upplopp hade drabbat Sankt Petersburg och Ryssland hade förlorat det pågående kriget mot Japan. Nikolaj II fann då för gott att i det s.k. novembermanifestet upphäva de lagar och förordningar som upplevts som olagliga i Finland, och livet i Finland återgick för en tid till det normala.

Skådespelet utspelar sig i ett fiktivt österbottniskt lokalsamhälle åren 1898-1905. De i skådespelet relaterade händelserna har inträffat i verkligen, dock inte samtidigt eller på samma plats.

Tommy Olin, manusförfattare


Rollista

 
Familjen Nysto
Hans-Erik Ahlskog  Nysto-Juck
Fia Sundkvist Nysto-Hulda
Holger Lund Nysto-Ant
   
Familjen Högback
Tobias Nyberg Högback-Ant
Kerstin Nybohm Högback-Beata
Ella Svarvar Högback-Marta
Nicklas Raak Högback-Oskar
   
Elvira Sundkvist Torpas-Ann
Adeline Ljung Torpas-Signe
Robert Nyberg Kommunalman Alexander Nybrand
Carina Viklund-Östman Lärarinnan Stode
Matias Risikko Fabrikör Östenson
Jan-Erik Enell Prosten Färdig
Mathias Antus Polismästare Kopparkrok
Joel Edström Poliskonstapel Rönnblad
   
Ungdomar
Lina Enell Storsto-Lovisa
Agnes Enell Storsto-Agnes
Jennifer Enqvist Heimback-Ann
Linnea Nordlund Brogårdas-Lisa
Isabella Englund Bondas-Karin
Wilma Inborr Bondas-Bertha
Joel Edström Bergas-Ville
   

I orkestern:

 
Kenth Granbacka Kapellmästare, piano, dragspel
Kay Vikström Gitarr, munspel, slagverk
   

Bakom kulisserna:

 
Manus Tommy Olin
Regi Lilian Pettersson
Snickare Jonathan Ek, Sebastian Ek, Mats Elenius, Richard Finnberg, Peter Höglund, Mathias Käcko, Monica Mattjus-Sandström, Kerstin Nybohm
Dräkter Sofia Elenius, Lilian Pettersson
Ljudtekniker Tage Österlund
Marknadsföring, tryckalster Benny Östman
Programblad      Hanna Östman, Benny Östman
Foto Hanna Östman
Ekonomifunktioner Tommy Olin
Biljettförköp Hanna Östman
Biljettkassa Susanne Nyberg m fl
Kaffeservering och parkering Purmo Hembygdssällskap